Definitivt datum då fast telefon och ADSL försvinner!

Nu har vi fått ett datum för då den fasta telefonin och ADSL försvinner!

Glöm inte av att komma förbi i Nybo och teckna markavtal, ett tiotal blev tecknade igår men vi hoppas på stor uppslutning i eftermiddag, onsdag och på söndag. Utan markavtalen kan vi inte gå vidare med projektet så det är ytterst viktigt att ni offrar en stund på att komma förbi, skriva under avtalet och kanske ta en kopp kaffe.

Markavtalet uppdaterat

Markavtalet är nu uppdaterat med en ny klausul:

4.4 När/om ledningsägaren överlåter hela eller delar av ledningsanläggningen, är ledningsägaren skyldig att tillse att nye ägaren utger särskild ersättning/intrångsersättning till fastighetsägaren i samband med överlåtelsen.

Ersättningen ska motsvara den som vid tidpunkten för överlåtandet utgår vid jämförbara intrång. Vid oenighet om hur denna ersättning ska fastställas ska parterna uppdra åt LRF Konsult AB eller annan fristående markkonsult att ta fram underlag och förslag till ersättning. Kostnaderna för sådant konsultarbete bärs av nye ledningsägaren.

Välkomna till Nybo bygdegård på markägarträffar!

Välkomna till Nybo bygdegård på markägarträffar!

19, 20, 21 och 25 juni kl. 17:00 – 20:00

Vi bjuder in till ”öppet hus” under några kvällar med en förhoppning om att få de flesta av de markavtal vi behöver påskrivna. Det är en förutsättning för att fibernätverket i bygden ska bli möjligt att genomföra.

Fiberföreningen kommer att skriva markavtal med de fastighetsägare som berörs av byggnationen av fibernätverket och där fibernätverket kommer att gå utanför den egna ”tomten”. För nedgrävning av fiberslang på egen tomt (dvs. den fiberslang som bara går in till fastigheten) kommer inte något markavtal att skrivas förutom i de fall där fiberslangen fortsätter till grannfastigheten (markavtal 5 i exemplet nedan).

  Så här behöver vi teckna markavtal i det här exemplet.

Vi utgår från den grovprojekteringen som Tuna Fiberteknik utfört åt oss och kompletterar sedan avtalen med en mer exakt sträckning när vi har en entreprenör och detaljplanering.

Avtalet vi kommer använda oss av är framtaget av LRF och Coompanion och går att finna på ogfiber.se under Dokument / Markupplåtelseavtal – Optofibernät.

Kartor med projekteringen hittar ni också på vår hemsida, lösen är skickat via epost tidigare.

Utöver påskrivna markavtal ser vi gärna att ni kommer med synpunkter på nuvarande dragning av fibernätverket, kanske finns det berg i dagen som vi kan undvika eller något annat hinder.

Vi behöver hjälp med att identifiera vem som äger vilken fastighet (åker, skog) inom det berörda området så kartor där vi kan fylla i respektive ägare kommer finnas på plats.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Östra Gustafs Fibernätverk EF

Fredrik Sköld, tel: 070-2164081

Vad händer?

Styrelsen arbetar just nu med att ta fram underlaget vi behöver för att lägga ut fiberprojektet till upphandling. Samtidigt så planerar vi för att bjuda in områdets markägare (och andra intresserade) till Nybo bygdegård under ”öppet-hus former” vid 3 tillfällen i en snar framtid. Detta för att teckna markavtal och se över det grovprojekterade nätets sträckning.

Vi har beslutat oss för att använda ett markavtal som LRF tagit fram i samarbete med Coompanion, avtalet går att finna uppe i menyn under dokument eller direkt via den här länken – Markupplåtelseavtal – Optofibernät

 

Ett forum!

Har du någon fråga rörande fiberprojektet så välkomnar vi dig att registrera ett konto och ställa den i vårt nyöppnade forum.

Ingen fråga är för dum och vi ska göra vårt bästa för att ge ett begripligt svar.

 

Mvh. Styrelsen i Östra Gustafs Fibernätverk

 


Hur går man då tillväga för att registrera ett konto?

 1. Klicka på Forum uppe i menyn.
 2. Klicka på ”registrera ett konto”.
 3. Godkänn villkoren.
 4. Fyll i alla uppgifter och klicka ”Registrera”, invänta sedan ett godkännande av ditt konto (för att slippa spam så godkänner vi konton manuellt).
 5. När du fått ett mejl som godkänt dig som medlem kan du klicka dig in till forumet via forumlänken i menyn och logga in med dina kontouppgifter.

Nu fylls länsstyrelsens kassa för bredbandsstödet på med 55 miljoner!

Landsbygdsprogrammet har 3,25 miljarder avsatt för bredbandsutbyggnad i Sverige under perioden 2014-2020. Av de 3,25 miljarderna har jordbruksverket tidigare fördelat ut drygt 2,05 miljarder till Sveriges länsstyrelser.

Nu fördelar man ut de kvarstående medlen enligt samma procentuella mall som tidigare och så här fördelas pengarna:

 • Stockholm: 55 741 848 kronor.
 • Uppsala: 57 547 654 kronor.
 • Södermanland: 37 901 765 kronor.
 • Östergötland: 50 033 522 kronor.
 • Jönköping: 52 019 609 kronor.
 • Kronoberg: 32 528 367 kronor.
 • Kalmar: 51 922 142 kronor.
 • Blekinge: 25 852 993 kronor.
 • Skåne: 117 179 056 kronor.
 • Halland: 45 501 322 kronor.
 • Västra Götaland: 178 561 790 kronor.
 • Värmland: 60 265 419 kronor.
 • Örebro: 41 038 062 kronor.
 • Västmanland: 29 952 196 kronor.
 • Dalarna: 54 967 966 kronor.
 • Gävleborg: 54 506 768 kronor.
 • Västernorrland: 54 324 756 kronor.
 • Jämtland: 61 466 847 kronor.
 • Västerbotten: 53 852 628 kronor.
 • Norrbotten: 79 835 290 kronor.

Dalarna som tidigare blivit tilldelade 83 miljoner får alltså totalt 138 miljoner ur landsbygdsprogrammet 2014-2020. Nämnas bör att projekten i endast beslutsomgång 2 2015 (som vi sökt i) tillsammans ansökt om drygt 120 miljoner. Dalarna kan nog räkna med ytterligare ca. 40 miljoner från regeringens utökade satsning man nyligen presenterade fast nog lär utbyggnadstakten avta betydligt fram till landsbygdsprogrammets slut 2020.

Sista dagen för ändringar i vår bidragsansökan

Idag är sista dagen för ändringar i vår ansökan om stödmedel från landsbygdsprogrammet och jag skickade precis in den sista ändringen.

Länsstyrelsen tror de kan börja fatta beslut under september så nu får vi hålla tummarna för att det hela går i lås.

I september planerar vi att hålla ett möte med personer i föreningen som kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till med diverse uppgifter i fiberprojektet. Vi behöver hjälp med att skriva markavtal, anslutningsavtal och en hel del annat så vi hoppas på er hjälp ute i stugorna.

/Fredrik

P.S. När jag skriver det här har ADSL-nätet inte fungerat på över 3 dygn och jag ser verkligen fram emot en fiberuppkoppling D.S