Föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening
Tid: 2024-06-27, kl. 19:00
Plats: Nybo bygdegård


Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande att leda stämman
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängder
4. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

 

Ladda ner årsredovisning

Ladda ner revisionsberättelse

Driftstörning de senaste dagarna

Tyvärr har vi dragits med driftstörningar de senaste dagarna och det råder förvirring hos Bredband2 om vi ens är kunder där.

Det viktigaste nu är att få fart på alla kunder igen så får vi se över att felanmälan fungerar som det ska för varje enskild kund sen.

Fortsätter jaga ansvariga under dagen för att få hjälp.


Uppdatering lördag kväll:

 

Nu ska det fungera igen, om det inte gör det så dra ur strömmen till fiberkonverter och router några minuter.

 

 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening
Tid: 2023-06-26, kl. 19:00
Plats: Nybo bygdegård

Styrelsen har förslag om att:
1.Ändra i våra stadgar enligt bilaga 1, att våra stadgar medger att vi kan hålla föreningsstämma senast 6 månader efter avslutat räkenskapsår.

2.Vi kvarstår vid 100 kr i årlig medlemsavgift samt 60 kr/mån i serviceavgift.


Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande att leda stämman
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängder
4. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

Bilaga 1. Stadgar med förslag på ändringar, se paragraf 11 och 16.

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening
Tid: 2022-06-13, kl. 19:00
Plats: Nybo bygdegård

Styrelsen har förslag om att ändra i våra stadgar enligt bilaga 1, att våra stadgar medger att vi kan hålla föreningsstämma senast 6 månader (mot idag 3 månader) efter avslutat räkenskapsår.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande att leda stämman
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängder
4. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

Bilaga 1. Stadgar med förslag på ändringar, se paragraf 11 och 16.