Grävsträckor!

På de sträckor som man gräver och det finns vassa stenar så skyddsfyller man kring fiberslangen med stenmjöl och detta medför att när man återfyller med jordmassorna så bildas det en liten ”kulle”. Den kullen kommer man att rätta till i efterhand när schaktet fått en chans att sätta sig.

 

Lämna ett svar