Tuna Fiberteknik har lämnat in en konkursansökan!

Vi har fått information om att Tuna Fiberteknik idag har lämnat in en konkursansökan. Det ställer såklart till en hel del bekymmer för oss men innebär inte att vi inte ska slutföra projektet.

Den snabbaste och enklaste lösningen för oss är om konkursförvaltaren ser att projektet är så nära ett färdigställande att han väljer att fullfölja projektet för att erhålla de 10% av kontraktssumman som vi håller inne. Tidig information säger att det ser positivt ut för det scenariot.

Till största del är det arbete för fiberteknikerna som återstår dvs. blåsning av fiber samt installationerna hemma.

Hur vi exakt går vidare om konkursförvaltaren väljer att inte färdigställa nätet måste vi kontrollera med Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Vi måste troligtvis i så fall stämma av exakt hur mycket arbete som återstår och göra en ny upphandling av entreprenad för det.

MEN, hur som helst så ska vi färdigställa fibernätet, ingen tvekan om det.

Sammanfattning från infomötet 24/11

Mötet inleddes av Örjan Hedman som är arbetsledare för Tuna Fibertekniks fibertekniker. Fiberteknikerna är de som kommer blåsa i fiber i tomslangarna vi grävt ner under året samt utföra installationerna hemma hos oss.


Örjan berättade att vi kommer få en bokning via SMS/Mejl, den bokningen har kontaktuppgifter till den fibertekniker som ska utföra just ”min” installation. Har man behov av att ändra sin tid eller av någon annan anledning behöver komma i kontakt med fiberteknikern är det bara att ringa.


Installationerna i hemmen inleds under vecka v.49 i Bodarna/Åsen och tyvärr innebär det att telestationen i Rasjön hinner avvecklas innan vi kommer igång med följd att en del kommer få krångla med alternativa lösningar för sitt bredband. Jag har fått höra att ADSL’n fortsatt fungera i några veckor vid avveckling av en del andra telestationer och har vi en väldig tur kanske det blir så för oss också.


Har man frågor om installationen så kontaktar man Örjan på telefon: 070-335 23 54 el. E-post: orjan@tunafiberteknik.se


Fiberteknikern kommer montera fasadboxen, sätta kabelskydd över slangen på fasaden, borra hålet i yttervägg samt ansluta fiberkonvertern inne med en kabel upp till 5m från fasadboxen. Vill man placera fiberkonvertern längre bort än 5m får man betala merkostnaden för det direkt till Tuna Fiberteknik.

Föreningen har efter en upphandling tecknat ett 5-årigt avtal med kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät, de representerades på mötet av Joakim Ramtzén. Han fortsatte mötet med att informera om deras roll som innebär att de äger all aktiv utrustning i nätet, övervakar att allt fungerar samt bjuder in tjänsteleverantörer att leverera tjänster åt oss slutkunder.


De tjänster och priser som kommer finnas tillgängliga presenteras på Öppna Stadsnäts hemsida med undantag av ”Bredbandstjänster i Dalarna” som de helt nyligen tecknat avtal med efter en förfrågan från oss då vi tycker det är trevligt med något lokalt alternativ i utbudet. Joakim berättade också att de ligger i förhandlingar med Telia så att de också blir ett möjligt alternativ framöver. 


Vidare så presenterade Joakim det gruppavtal som vi förhandlat fram med dem. Gruppavtalet kommer innehålla en 1000/100Mbit/s anslutning, ett TV-paket på grundnivå samt IP-telefoni, bindningstiden för gruppavtalet är 12mån.


Vi är inte helt klara med turerna kring hur faktureringen av gruppavtalet kommer se ut, om det kommer skötas av de medverkande operatörerna direkt mot slutkund eller om föreningen kommer stå som mellanhand. Vilken operatör som kommer leverera bredbandet samt IP-telefoni i gruppavtalet är tyvärr inte heller spikat, jag ligger på Öppna Stadsnät om det kontinuerligt, priset är dock detsamma oavsett vilken operatör de sluter avtal med. Det här är anledningen till att det här brevet dröjt men nu kan jag inte vänta längre med att skicka ut det känner jag.

En delfaktura på 5000:- är på väg ut och jag ber er alla att hålla koll i eran mejllåda kommande dagar. När mejlet med fakturan kommer är det viktigt att man följer länken till fakturan så det registreras att man sett den, i annat fall skickas en pappersfaktura ut inom några dagar med merkostnader som följd.

Första fakturan är nu på gång!

Nu är första delfakturan för vårt fibernätverk på väg ut till alla medlemmar. Tyvärr har det dragit ut på tiden så den första fakturan kommer vara på 10.000 SEK gällande medlemsinsatsen (alltså 2 av de delinsatser á 5000 SEK som vi tidigare sagt), kostnaden för extraanslutningar (sekundära) faktureras i sin helhet med 7500 SEK.

Efter denna faktura återstår alltså en delinsats á 5000 SEK och en sista på ca. 3500 SEK.

Man får mer än gärna betala fakturan innan förfallodatumet för att hålla nere föreningens räntekostnader!

Fakturan skickas i första hand till den E-postadress ni registrerat hos föreningen och i de fall vi saknar E-postadress skickas den med reguljär post.

Vi kan också erbjuda E-faktura om man vill ha det och i så fall är det bara att anmäla sig via sin internetbank, sök efter “Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening” bland de företag man kan välja E-faktura ifrån. Om ni måste fylla i kundnummer så skriv ert mobilnummer då vi inte har några särskilda medlemsnummer i dagsläget. Jag skickar fakturorna under morgondagen så vill man ha den här första fakturan som E-faktura gäller det att vara snabb.

Fakturan skickas via en tjänst som heter Billecta och vi har automatisk påminnelse och kravhantering på alla fakturor. I det fall man ej öppnat fakturan som skickats via E-post inom 7 dagar så skickas den automatiskt ut igen via vanligt brev, hjälp oss undvika den extra kostnaden genom att öppna er faktura.

I samband med att jag skickar ut SMS idag för att göra alla medlemmar uppmärksamma på att fakturan är på väg så skickar jag samtidigt ut ett “kontrollmejl”. Om du inte fått det mejlet så betyder det att vi har en felaktig E-postadress registrerad på dig, uppdatera i såna fall dina uppgifter via http://ogfiber.se/om-foreningen/uppdatera-adressuppgifter/


Styrelsen i Östra Gustafs Fibernätverk

genom Fredrik Sköld

Nu har vi fått upp farten!

Nu när de lite större maskinerna är på plats så har vi äntligen fått upp lite fart i projektet. Nu handlar det om flera hundra meter kanalisation som kommer på plats per dag.

Imorgon (27/5) så inleder vi arbetet med att utvärdera de anbud vi fått in på vår upphandling av kommunikationsoperatör.

Glädjande nog så tillkommer det fortfarande nya medlemmar i föreningen och vi är nu uppe i 196 st anslutningar.

Grävsträckor!

På de sträckor som man gräver och det finns vassa stenar så skyddsfyller man kring fiberslangen med stenmjöl och detta medför att när man återfyller med jordmassorna så bildas det en liten “kulle”. Den kullen kommer man att rätta till i efterhand när schaktet fått en chans att sätta sig.

 

Informationsmöte

Informationsmöte

Nu drar det ihop sig till byggstart för fiberprojektet och vår totalentreprenör Tuna Fiberteknik kommer till Nybo bygdegård för att informera om arbetsgången och svara på eventuella frågor.

Datum: torsdag 15 mars

Tid: 18:00 – 19:00

Plats: Nybo Bygdegård

Tänk på att vi inte får plats om fler än en representant per hushåll kommer på mötet, vänligen respektera detta!

/Styrelsen

Klart för att sätta “spaden” i backen!

Nu har vi (sedan ett par veckor) ett undertecknat kontrakt med Tuna Fiberteknik och de har inlett nödvändig projektering för att komma igång så snart som möjligt.

Tuna Fiberteknik kommer i sin tur att kalla till ett stormöte där de ska informera om hur de arbetar och säkerligen svara på en del frågor. Det finns inget planerat datum för mötet ännu så det får de/vi återkomma med.

Swedbank som haft ett erbjudande om “fiberlån” till föreningens medlemmar har meddelat att de på grund av nya regler inte kan stå för det ursprungliga erbjudandet. De får inte längre ha riktade erbjudanden mot särskilda grupper/föreningar. Men de lovar att ha ett förmånligt erbjudande ändå till de som vill låna pengar till sin insats.

Kontakta Fredrik Wike hos Swedbank så hjälper han er rörande lånet.
Tel: 0243-925 21, Epost: 

OBS! Respektive medlem/fastighet kommer kontaktas innan den berörs av arbetet med fibern!
(Så har du inte hört något, sitt lugnt i båten)

 

Föreningens anslutningsavtal

Nedan finner ni föreningens anslutningsavtal i det fall man väljer att inte signera avtalet online med BankID. (En länk till det digitala avtalet skickas ut så snart tjänsten aktiverats, måndag 10/12 eller tisdag 11/12.)

Ladda ner avtalet, fyll i och skriv under. Lämna det sedan i föreningens brevlåda vid busshållplatsen i Uddsarvet, alternativt direkt till någon i styrelsen.

Anslutningsavtal Östra Gustafs Fibernätverk ek.för

Ändringar i föreningens stadgar som vi tar upp på extrastämman 18/12

Vi behöver göra ändringar i föreningens stadgar för att möta förändringar i lagen om ekonomiska föreningar som träder i kraft i juni 2018. För att få göra ändringen måste vi fatta beslut om det på 2 stämmor.

Styrelsens förslag är att vi gör följande förändring av stadgarna.

Ursprunglig lydelse: Överstruken text

Ny lydelse: Röd text

Under varje paragraf som vi vill/bör göra förändringar i finns det en text som förklarar varför.


•   2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vid en lokal utbyggnad av fibernät för bredband.

Ledningsnätet är ett öppet nät för att tillhandahålla medlemmarnas nätkapacitet för bredband, telefoni, tv samt andra tekniska tjänster.

Ledningsnätet är ett öppet nät för att tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet och eller i samarbete/samverkan/överlåtelse med/till annan operatör tillhandahålla nätkapacitet för bredband, telefoni, tv samt andra tekniska tjänster.

Föreningen ska direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, så kallade bredbandstjänster, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Kommentar till ändring: Öppnar för att vi kan samverka på olika vis med operatörer.


•   7 Insatser

Medlem skall delta i Föreningen med ett insatsbelopp om lägst 500 kr och högst 25 000 kr per anslutning. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 500 kr betalas vid inträdet. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.

Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp från 500 SEK upp till 25000 SEK för varje ansluten fastighet. 500 SEK betalas vid inträdet, resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. En insats återbetalas i enlighet med bestämmelser i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

Kommentar till ändring: Ändrat till SEK och lagt till texten om återbetalning enligt lag.


  • 8.1 Medlemsavgift

Varje medlem skall årligen till Föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av Föreningsstämman, dock högst 500 kr.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Varje medlem skall årligen till Föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av Föreningsstämman, dock högst 500 SEK. 

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Kommentar till ändring: Har bara snyggat till från kr till SEK här.


•   15 Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Kommentar till ändring: Ändrad enligt lagkrav


•   18 Rösträtt

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud med fullmakt, ombudet får endast ha en fullmakt.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 7 dock maximalt 5 röster.

Medlem får företrädas av ombud som är maka/make/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud.
Ombudet skall ha skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt.
Fullmakten uppvisas i original vid föreningsstämman. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.
Ett ombud får endast företräda en medlem.

Kommentar till ändring: Ändrad enligt lagkrav.


•   19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämman skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall förekomma. Kallelse skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse och andra meddelanden sker genom brev eller med e-post till samtliga medlemmar.

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse sker skriftligen via e-post, brev med posten eller direkt i medlems brevlåda.
Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämma. Revisor skall genast underrätts om kallelse. Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till att all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas.

Kommentar till ändring: Ändrad enligt lagkrav.


•   20 Vinstfördelning


Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.

Kommentar: Ny paragraf enligt lagkrav.


•   21 Upplösning av Förening

Om Föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Vid föreningens upplösning genom försäljning till extern köpare och där de fiberanslutnas medlemskap och ägande avslutas skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enlig §7. Före denna fördelning sker skall dock markägare som inte tidigare fått ekonomisk kompensation för upplåtelse av mark till stamledning ersättas med en intrångsersättning motsvarande vid för den tidpunkten gällande statlig, LRF eller motsvarande vedertagen intrångsersättning för nedgrävning av ledning. Med stamledning avses ledning som betjänar mer än en fiberanslutning.
För beslut om att upplösa förening, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

Kommentar till ändring: För att säkerställa att vårt löfte om intrångsersättning till markägare efterlevs vid en försäljning av ledningsnätet, samt hänvisning till lagtext.