Om föreningen

Östra Gustafs Fibernätverk Ekonomisk Förening

Org-nummer: 769630-3515

Ledamöter: Fredrik Sköld, Johan Matsson, Sven Börjesson, Hans Ingfält.

Suppleanter: Henrik Svensson, Kenneth Engström

Revisorer: Bonnie Nilzon, Dagney Hansson


Bank: Swedbank

Clearingnummer: 8166-1

Konto: 944 928 904 – 1

Bankgiro: 5096-5771

Vi har valt att varje transaktion i banken måste godkännas av 2 st företrädare i föreningen, det ger både medlemmarna och företrädare en viss trygghet.