Vad händer nu?

Vi har nu 171 medlemmar och 193 st anslutningar anmälda.

I väntan på att vi får ett beslut i bidragsfrågan så fortsätter det förberedande arbetet med fiberprojektet.

  • Arbetet med upphandlingsmaterialet är påbörjat
  • Karta med preliminär sträckning av fibernätverket är beställd

Med kartan i hand kan vi sen inventera den tänkta sträckningen och i förhand identifiera en del av de hinder som finns längs vägen. Kanske finns det berg i dagen precis där nätet är utritad men gynnsamma förhållanden 20 meter åt sidan! Här kommer vi behöva lokal kännedom för att optimera sträckningen av nätet.

Kallelsen till kommunfullmäktige har dykt upp på Säters hemsida och i den kan man läsa kommunstyrelsens förslag till fullmäktige rörande vår borgensansökan, det ser positivt ut!

kallelseKF