Sakta men säkert!

Sedan en tid arbetar Tuna Fiberteknik för föreningens räkning med att rita upp (grovprojektera) fibernätet och beräkna kostnaderna vi kommer få för att anlägga det. Utifrån beräkningen vi får från dem kan vi sedan sätta ett takpris per ansluten fastighet.

Vi öppnar nu upp för att ansöka om medlemskap i föreningen eftersom saker och ting börjat trilla på plats och årsmötet närmar sig, mötet skall enligt våra stadgar hållas i mars och för att ha rösträtt där måste man vara medlem.

 

Att bli medlem i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening innebär att du binder dig till följande:

1. Att du betalar medlemsavgiften på 100kr år 1 och år 2.

2. Att du betalar en insats på 500kr

3. Du får rösträtt i stämman som ska hållas i mars. Där det ska det bla. röstas om vi kan godkänna priset styrelsen har fått fram.

Låt nu säga att vi som medlemmar röstar fram ett pris som är under 25000kr (högsta insats enligt våra stadgar) så kommer du ändå inte vara tvingad att ta erbjudandet om du tycker det blir för dyrt eller av någon annan anledning.

Du kan välja att gå ur föreningen år 2 genom att skriftligen ansöka om utträde 3 månader innan år 2 är slut. Då betalas insatsen på 500kr tillbaka till medlemmen.