KALLELSE: Ordinarie föreningsstämma i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening

Medlemmarna i Östra Gustafs Fibernätverk ekonomisk förening kallas till ordinarie föreningsstämma i Nybo bygdegård, Torsdag den 31/3 2016 kl. 19:00.
Ärenden enligt stadgarna.

Lämna ett svar