Glädjande besked från länsstyrelsen!

Nu har vi fått besked från länsstyrelsen om att vi beviljats stöd genom landsbygdsprogrammet. Ett stort steg framåt mot ett framtidssäkert fibernätverk.

Härnäst väntar upphandlingar!

Lämna ett svar