Större område!

Har fått frågan ett par gånger nu om vi kan tänkas utöka området för föreningen.

Det finns ingen förening i dagsläget utan jag har tagit initiativet själv för ett par månader sedan för att kolla av intresset främst i Bodarna och närliggande byar. Jag hoppas och räknar med att vi formellt kommer igång med föreningen inom ett par veckor.

Om det finns intresse för fiber i angränsande byar så råder jag er att prata med era grannar om det finns intresse för fiber. Det kommer inte vara ekonomiskt försvarbart att ansluta enskilda fastigheter här och där så det krävs ett engagemang för att få med sig grannarna. Jag har inte möjlighet att fysiskt åka runt och informera via infoblad och liknande men hjälper gärna till att svara på ev. frågor via mail.

Ni får gärna använda intresseanmälan här på sidan.

Lämna ett svar