Snart dags för extrastämma!

Nu börjar det dra ihop sig till en extrastämma där vi först och främst ska ta ställning till om vi ska gå vidare med det anbud som fått flest poäng i vår utvärderingsprocess.

Vi kommer att bygga ett fibernätverk, väl säkrat för framtida utveckling, till ett pris per medlem som ligger i nivå med vad kommersiella aktörer på marknaden erbjuder. Som extra bonus har vi sen ett fibernät i egen ägo som generar intäkter eftersom vi hyr ut nätet till en kommunikationsoperatör….oslagbart!

Kallelsen till extrastämman ska enligt våra stadgar vara utfärdad senast en vecka före extrastämman, kallelsen kommer via både mejl och lapp i brevlådan. Vi kan tyvärr ännu inte sätta ett exakt datum för extrastämman eftersom vi först behöver träffa några av de entreprenörer som ligger bäst till i vår utvärderingsprocess. Men vi siktar på att hålla stämman antingen den 14:e eller 18:e december.

Förutom att fatta beslut om styrelsen får extrastämmans fullmakt att gå vidare med upphandlingen och inleda kontraktsarbete är det också väldigt viktigt att vi får ett bindande anslutningsavtal skrivet med varje medlem, detta kan ske både före eller i anslutning till stämman.

Utan fullmakt och undertecknade anslutningsavtal kan vi inte gå vidare!

Föreningen behöver också anpassa sina stadgar för att möta förändringar i ”lagen om ekonomiska föreningar” som träder i kraft i juni 2018. Styrelsen har också några andra förslag om förändring av stadgarna utöver de vi måste förändra enligt lag.

För att ändra våra stadgar behöver vi ta upp frågan på två stämmor. Det hinner vi genom att fatta beslut på extrastämman och på den ordinarie stämman som ska hållas ”innan mars månads utgång”.

För att alla medlemmar ska få plats på stämman ber vi er om att endast den fastighetsägare som är medlem i föreningen kommer till stämman den här gången. Medlem får dock företrädes av ombud via fullmakt, max en fullmakt per ombud.

Information om hur stor insats (kostnad per fastighet), tidsplan, anslutningsavtal och vilka förändringar vi behöver göra i stadgarna kommer läggas ut på ogfiber.se i samband med kallelsen till extrastämman.


En del medlemmar har fått ett utskick rörande ”radio-fiber” från ett företag som heter Micronät. Styrelsen ser ingen anledning att undersöka saken vidare då den aktuella tekniken kräver fri sikt till en mast, har höga månadskostnader och man blir låst till en leverantör. Vi ser den lösningen som ett alternativ för boende i riktig glesbygd eller i skärgård.

Någon ”radio-fiber” existerar inte heller utan det är riktade mikrovågor som tekniken bygger på.

Ni som funderar på om det är ett alternativ behöver själva ta kontakt med företaget i fråga och reda ut ev. frågetecken innan extrastämman.

 

Lämna ett svar