Snart dags för extrastämma!

Nu börjar det dra ihop sig till en extrastämma där vi först och främst ska ta ställning till om vi ska gå vidare med det anbud som fått flest poäng i vår utvärderingsprocess.

Vi kommer att bygga ett fibernätverk, väl säkrat för framtida utveckling, till ett pris per medlem som ligger i nivå med vad kommersiella aktörer på marknaden erbjuder. Som extra bonus har vi sen ett fibernät i egen ägo som generar intäkter eftersom vi hyr ut nätet till en kommunikationsoperatör….oslagbart!

Kallelsen till extrastämman ska enligt våra stadgar vara utfärdad senast en vecka före extrastämman, kallelsen kommer via både mejl och lapp i brevlådan. Vi kan tyvärr ännu inte sätta ett exakt datum för extrastämman eftersom vi först behöver träffa några av de entreprenörer som ligger bäst till i vår utvärderingsprocess. Men vi siktar på att hålla stämman antingen den 14:e eller 18:e december.

Förutom att fatta beslut om styrelsen får extrastämmans fullmakt att gå vidare med upphandlingen och inleda kontraktsarbete är det också väldigt viktigt att vi får ett bindande anslutningsavtal skrivet med varje medlem, detta kan ske både före eller i anslutning till stämman.

Utan fullmakt och undertecknade anslutningsavtal kan vi inte gå vidare!

Föreningen behöver också anpassa sina stadgar för att möta förändringar i ”lagen om ekonomiska föreningar” som träder i kraft i juni 2018. Styrelsen har också några andra förslag om förändring av stadgarna utöver de vi måste förändra enligt lag.

För att ändra våra stadgar behöver vi ta upp frågan på två stämmor. Det hinner vi genom att fatta beslut på extrastämman och på den ordinarie stämman som ska hållas ”innan mars månads utgång”.

För att alla medlemmar ska få plats på stämman ber vi er om att endast den fastighetsägare som är medlem i föreningen kommer till stämman den här gången. Medlem får dock företrädes av ombud via fullmakt, max en fullmakt per ombud.

Information om hur stor insats (kostnad per fastighet), tidsplan, anslutningsavtal och vilka förändringar vi behöver göra i stadgarna kommer läggas ut på ogfiber.se i samband med kallelsen till extrastämman.


En del medlemmar har fått ett utskick rörande ”radio-fiber” från ett företag som heter Micronät. Styrelsen ser ingen anledning att undersöka saken vidare då den aktuella tekniken kräver fri sikt till en mast, har höga månadskostnader och man blir låst till en leverantör. Vi ser den lösningen som ett alternativ för boende i riktig glesbygd eller i skärgård.

Någon ”radio-fiber” existerar inte heller utan det är riktade mikrovågor som tekniken bygger på.

Ni som funderar på om det är ett alternativ behöver själva ta kontakt med företaget i fråga och reda ut ev. frågetecken innan extrastämman.

 

Förlängd anbudstid!

Tidigare i veckan fick vi en fråga från en entreprenör:

”I syfte att kunna erbjuda en kostnadseffektiv och kvalitativ lösning önskar vi att sista anbudsdag förlängs med 5 arbetsdagar till den 24 november.”

Vi vill givetvis ha (många) genomarbetade och kvalitativa anbud så vi har förlängt anbudstiden till den 24 november.

Definitivt datum då fast telefon och ADSL försvinner!

Nu har vi fått ett datum för då den fasta telefonin och ADSL försvinner!

Glöm inte av att komma förbi i Nybo och teckna markavtal, ett tiotal blev tecknade igår men vi hoppas på stor uppslutning i eftermiddag, onsdag och på söndag. Utan markavtalen kan vi inte gå vidare med projektet så det är ytterst viktigt att ni offrar en stund på att komma förbi, skriva under avtalet och kanske ta en kopp kaffe.

Markavtalet uppdaterat

Markavtalet är nu uppdaterat med en ny klausul:

4.4 När/om ledningsägaren överlåter hela eller delar av ledningsanläggningen, är ledningsägaren skyldig att tillse att nye ägaren utger särskild ersättning/intrångsersättning till fastighetsägaren i samband med överlåtelsen.

Ersättningen ska motsvara den som vid tidpunkten för överlåtandet utgår vid jämförbara intrång. Vid oenighet om hur denna ersättning ska fastställas ska parterna uppdra åt LRF Konsult AB eller annan fristående markkonsult att ta fram underlag och förslag till ersättning. Kostnaderna för sådant konsultarbete bärs av nye ledningsägaren.

Välkomna till Nybo bygdegård på markägarträffar!

Välkomna till Nybo bygdegård på markägarträffar!

19, 20, 21 och 25 juni kl. 17:00 – 20:00

Vi bjuder in till ”öppet hus” under några kvällar med en förhoppning om att få de flesta av de markavtal vi behöver påskrivna. Det är en förutsättning för att fibernätverket i bygden ska bli möjligt att genomföra.

Fiberföreningen kommer att skriva markavtal med de fastighetsägare som berörs av byggnationen av fibernätverket och där fibernätverket kommer att gå utanför den egna ”tomten”. För nedgrävning av fiberslang på egen tomt (dvs. den fiberslang som bara går in till fastigheten) kommer inte något markavtal att skrivas förutom i de fall där fiberslangen fortsätter till grannfastigheten (markavtal 5 i exemplet nedan).

  Så här behöver vi teckna markavtal i det här exemplet.

Vi utgår från den grovprojekteringen som Tuna Fiberteknik utfört åt oss och kompletterar sedan avtalen med en mer exakt sträckning när vi har en entreprenör och detaljplanering.

Avtalet vi kommer använda oss av är framtaget av LRF och Coompanion och går att finna på ogfiber.se under Dokument / Markupplåtelseavtal – Optofibernät.

Kartor med projekteringen hittar ni också på vår hemsida, lösen är skickat via epost tidigare.

Utöver påskrivna markavtal ser vi gärna att ni kommer med synpunkter på nuvarande dragning av fibernätverket, kanske finns det berg i dagen som vi kan undvika eller något annat hinder.

Vi behöver hjälp med att identifiera vem som äger vilken fastighet (åker, skog) inom det berörda området så kartor där vi kan fylla i respektive ägare kommer finnas på plats.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Östra Gustafs Fibernätverk EF

Fredrik Sköld, tel: 070-2164081

Vad händer?

Styrelsen arbetar just nu med att ta fram underlaget vi behöver för att lägga ut fiberprojektet till upphandling. Samtidigt så planerar vi för att bjuda in områdets markägare (och andra intresserade) till Nybo bygdegård under “öppet-hus former” vid 3 tillfällen i en snar framtid. Detta för att teckna markavtal och se över det grovprojekterade nätets sträckning.

Vi har beslutat oss för att använda ett markavtal som LRF tagit fram i samarbete med Coompanion, avtalet går att finna uppe i menyn under dokument eller direkt via den här länken – Markupplåtelseavtal – Optofibernät

 

Ett forum!

Har du någon fråga rörande fiberprojektet så välkomnar vi dig att registrera ett konto och ställa den i vårt nyöppnade forum.

Ingen fråga är för dum och vi ska göra vårt bästa för att ge ett begripligt svar.

 

Mvh. Styrelsen i Östra Gustafs Fibernätverk

 


Hur går man då tillväga för att registrera ett konto?

  1. Klicka på Forum uppe i menyn.
  2. Klicka på “registrera ett konto”.
  3. Godkänn villkoren.
  4. Fyll i alla uppgifter och klicka “Registrera”, invänta sedan ett godkännande av ditt konto (för att slippa spam så godkänner vi konton manuellt).
  5. När du fått ett mejl som godkänt dig som medlem kan du klicka dig in till forumet via forumlänken i menyn och logga in med dina kontouppgifter.