Hur poängen för bredbandsstödet beräknas

Jordbruksverket har en mall för hur man beräknar poäng som länstyrelsen sedan prioriterar fiberprojekten efter.

Så här ser det ut,

Antal som ansluter sig:

1 poäng: 50–74 % anslutna inom avgränsat område för projektet
3 poäng: 75–84 % anslutna inom avgränsat område för projektet
5 poäng: 85 % eller fler anslutna inom avgränsat område för projektet

Viktning: 45

Alltså, man tar poängen (1, 3 el 5) gånger 45

Antal fastigheter i området:

2 poäng: 20–49 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
3 poäng: 50–99 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
4 poäng: 100–199 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet

Viktning: 40

 

Kompetens i projektet:

+1 poäng: Det finns en finansieringsplan som tryggar likviditeten för hela projektet
+1 poäng: Det finns en projektledare utsedd för projektet
+1 poäng: Det finns en ekonomiansvarig utsedd för projektet
+1 poäng: Det finns en upphandlingskunnig utsedd
+1 poäng: Det finns en person med relevant teknisk kunskap utsedd för projektet
Viktning: 15

 

Man lägger sedan samman poängen man får ovan och i Dalarna så gäller det att få över 200 poäng för att överhuvudtaget kunna söka bredbandsstödet.

Jag ser det som viktigt att vi kommer upp i över 75% anslutningsgrad eftersom poängen där viktas så högt.

Jordbruksverkets sida om poängsättningen

 

 

Lämna ett svar