Vad händer?

Styrelsen arbetar just nu med att ta fram underlaget vi behöver för att lägga ut fiberprojektet till upphandling. Samtidigt så planerar vi för att bjuda in områdets markägare (och andra intresserade) till Nybo bygdegård under “öppet-hus former” vid 3 tillfällen i en snar framtid. Detta för att teckna markavtal och se över det grovprojekterade nätets sträckning.

Vi har beslutat oss för att använda ett markavtal som LRF tagit fram i samarbete med Coompanion, avtalet går att finna uppe i menyn under dokument eller direkt via den här länken – Markupplåtelseavtal – Optofibernät

 

Ett forum!

Har du någon fråga rörande fiberprojektet så välkomnar vi dig att registrera ett konto och ställa den i vårt nyöppnade forum.

Ingen fråga är för dum och vi ska göra vårt bästa för att ge ett begripligt svar.

 

Mvh. Styrelsen i Östra Gustafs Fibernätverk

 


Hur går man då tillväga för att registrera ett konto?

 1. Klicka på Forum uppe i menyn.
 2. Klicka på “registrera ett konto”.
 3. Godkänn villkoren.
 4. Fyll i alla uppgifter och klicka “Registrera”, invänta sedan ett godkännande av ditt konto (för att slippa spam så godkänner vi konton manuellt).
 5. När du fått ett mejl som godkänt dig som medlem kan du klicka dig in till forumet via forumlänken i menyn och logga in med dina kontouppgifter.

Nu fylls länsstyrelsens kassa för bredbandsstödet på med 55 miljoner!

Landsbygdsprogrammet har 3,25 miljarder avsatt för bredbandsutbyggnad i Sverige under perioden 2014-2020. Av de 3,25 miljarderna har jordbruksverket tidigare fördelat ut drygt 2,05 miljarder till Sveriges länsstyrelser.

Nu fördelar man ut de kvarstående medlen enligt samma procentuella mall som tidigare och så här fördelas pengarna:

 • Stockholm: 55 741 848 kronor.
 • Uppsala: 57 547 654 kronor.
 • Södermanland: 37 901 765 kronor.
 • Östergötland: 50 033 522 kronor.
 • Jönköping: 52 019 609 kronor.
 • Kronoberg: 32 528 367 kronor.
 • Kalmar: 51 922 142 kronor.
 • Blekinge: 25 852 993 kronor.
 • Skåne: 117 179 056 kronor.
 • Halland: 45 501 322 kronor.
 • Västra Götaland: 178 561 790 kronor.
 • Värmland: 60 265 419 kronor.
 • Örebro: 41 038 062 kronor.
 • Västmanland: 29 952 196 kronor.
 • Dalarna: 54 967 966 kronor.
 • Gävleborg: 54 506 768 kronor.
 • Västernorrland: 54 324 756 kronor.
 • Jämtland: 61 466 847 kronor.
 • Västerbotten: 53 852 628 kronor.
 • Norrbotten: 79 835 290 kronor.

Dalarna som tidigare blivit tilldelade 83 miljoner får alltså totalt 138 miljoner ur landsbygdsprogrammet 2014-2020. Nämnas bör att projekten i endast beslutsomgång 2 2015 (som vi sökt i) tillsammans ansökt om drygt 120 miljoner. Dalarna kan nog räkna med ytterligare ca. 40 miljoner från regeringens utökade satsning man nyligen presenterade fast nog lär utbyggnadstakten avta betydligt fram till landsbygdsprogrammets slut 2020.

Sista dagen för ändringar i vår bidragsansökan

Idag är sista dagen för ändringar i vår ansökan om stödmedel från landsbygdsprogrammet och jag skickade precis in den sista ändringen.

Länsstyrelsen tror de kan börja fatta beslut under september så nu får vi hålla tummarna för att det hela går i lås.

I september planerar vi att hålla ett möte med personer i föreningen som kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till med diverse uppgifter i fiberprojektet. Vi behöver hjälp med att skriva markavtal, anslutningsavtal och en hel del annat så vi hoppas på er hjälp ute i stugorna.

/Fredrik

P.S. När jag skriver det här har ADSL-nätet inte fungerat på över 3 dygn och jag ser verkligen fram emot en fiberuppkoppling D.S

Vad händer nu?

Vi har nu 171 medlemmar och 193 st anslutningar anmälda.

I väntan på att vi får ett beslut i bidragsfrågan så fortsätter det förberedande arbetet med fiberprojektet.

 • Arbetet med upphandlingsmaterialet är påbörjat
 • Karta med preliminär sträckning av fibernätverket är beställd

Med kartan i hand kan vi sen inventera den tänkta sträckningen och i förhand identifiera en del av de hinder som finns längs vägen. Kanske finns det berg i dagen precis där nätet är utritad men gynnsamma förhållanden 20 meter åt sidan! Här kommer vi behöva lokal kännedom för att optimera sträckningen av nätet.

Kallelsen till kommunfullmäktige har dykt upp på Säters hemsida och i den kan man läsa kommunstyrelsens förslag till fullmäktige rörande vår borgensansökan, det ser positivt ut!

kallelseKF

Otroligt bra uppslutning!

 

Så har vi passerat Söndag den 6/3 och det fullkomligt rasade in medlemmar de sista dagarna. Just nu har vi 182 anslutningar i området och det kommer förmodligen tillkomma några fler via ex.vis lillstugor som blivit förbisedda men som man nu inser ska ha en egen anslutning.

Om du har en lillstuga eller någon annan form av annat hushåll på samma fastighet som huvudanslutningen så kommer det finnas en möjlighet att skaffa en extraanslutning till det hushållet. Priset för en extraanslutning är oftast hälften eller mindre av vad huvudanslutningen kostar.

Som exempel så tar Österby fiber 25.000:- för huvudanslutningen och 7500:- för extraanslutningar.

Fördelen med en extraanslutning är att den som bor i ex.vis en lillstuga kan välja vilka tjänster den vill nyttja vilket inte fungerar om man delar på huvudanslutningen. Man ska inte glömma säkerheten heller eftersom den som står för huvudanslutningen är den som står som ansvarig för abonnemanget och har man otur med en hyresgäst som gör något brottsligt via anslutningen så leder spåret till huvudanslutningen. Man kan jämföra det med att dra en förlängningssladd från ens telefonjack till grannen och låta dem ringa med sitt nummer.


enkel anslutning

Anslutning av bostad.

En fiberslang från föreningens kopplingsskåp till skarvboxen på din fastighet.

Kostnad: Full anslutningskostnad


 

 enkel anslutning med extra

Anslutning av 1 bostad och ytterligare byggnader på en fastighet, till exempel lillstuga eller ladugård.

En fiberslang från föreningens kopplingsskåp till skarvbox. Därefter ansluts ytterligare byggnader från skarvbox till skarvbox. Denna anslutningsvariant kan gälla nyanslutning eller senare anslutning av t.ex. lillstuga.

Kostnad: Full anslutningskostnad för första huset och 50% eller mindre för extranslutningen


2st anslutningar

Anslutning av 2 eller flera bostäder på en fastighet.

Två eller flera fiberslangar från föreningens kopplingsskåp till skarvboxarna på respektive bostad. Krav för att t.ex. kunna avstycka någon av bostäderna.

Kostnad: Full anslutningskostnad för varje bostad


Flerfamiljshus

Anslutning av 2 eller flera lägenheter på en fastighet.

En fiberslang från föreningens kopplingsskåp till skarvbox. Fastighetsägaren installerar fiberkabel från skarvboxen till uttagsboxarna i lägenheterna.

Kostnad: Full anslutningskostnad för första skarvboxen sedan tillkommer en lägre kostnad, uppskattningsvis 2000-5000:- per lägenhet.


Kontakta admin@ogfiber.se (Fredrik) om du har några frågor kring detta eller vill ansluta ett till hushåll på din fastighet.