Sammanfattning från infomötet 24/11

Mötet inleddes av Örjan Hedman som är arbetsledare för Tuna Fibertekniks fibertekniker. Fiberteknikerna är de som kommer blåsa i fiber i tomslangarna vi grävt ner under året samt utföra installationerna hemma hos oss.


Örjan berättade att vi kommer få en bokning via SMS/Mejl, den bokningen har kontaktuppgifter till den fibertekniker som ska utföra just ”min” installation. Har man behov av att ändra sin tid eller av någon annan anledning behöver komma i kontakt med fiberteknikern är det bara att ringa.


Installationerna i hemmen inleds under vecka v.49 i Bodarna/Åsen och tyvärr innebär det att telestationen i Rasjön hinner avvecklas innan vi kommer igång med följd att en del kommer få krångla med alternativa lösningar för sitt bredband. Jag har fått höra att ADSL’n fortsatt fungera i några veckor vid avveckling av en del andra telestationer och har vi en väldig tur kanske det blir så för oss också.


Har man frågor om installationen så kontaktar man Örjan på telefon: 070-335 23 54 el. E-post: orjan@tunafiberteknik.se


Fiberteknikern kommer montera fasadboxen, sätta kabelskydd över slangen på fasaden, borra hålet i yttervägg samt ansluta fiberkonvertern inne med en kabel upp till 5m från fasadboxen. Vill man placera fiberkonvertern längre bort än 5m får man betala merkostnaden för det direkt till Tuna Fiberteknik.

Föreningen har efter en upphandling tecknat ett 5-årigt avtal med kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät, de representerades på mötet av Joakim Ramtzén. Han fortsatte mötet med att informera om deras roll som innebär att de äger all aktiv utrustning i nätet, övervakar att allt fungerar samt bjuder in tjänsteleverantörer att leverera tjänster åt oss slutkunder.


De tjänster och priser som kommer finnas tillgängliga presenteras på Öppna Stadsnäts hemsida med undantag av ”Bredbandstjänster i Dalarna” som de helt nyligen tecknat avtal med efter en förfrågan från oss då vi tycker det är trevligt med något lokalt alternativ i utbudet. Joakim berättade också att de ligger i förhandlingar med Telia så att de också blir ett möjligt alternativ framöver. 


Vidare så presenterade Joakim det gruppavtal som vi förhandlat fram med dem. Gruppavtalet kommer innehålla en 1000/100Mbit/s anslutning, ett TV-paket på grundnivå samt IP-telefoni, bindningstiden för gruppavtalet är 12mån.


Vi är inte helt klara med turerna kring hur faktureringen av gruppavtalet kommer se ut, om det kommer skötas av de medverkande operatörerna direkt mot slutkund eller om föreningen kommer stå som mellanhand. Vilken operatör som kommer leverera bredbandet samt IP-telefoni i gruppavtalet är tyvärr inte heller spikat, jag ligger på Öppna Stadsnät om det kontinuerligt, priset är dock detsamma oavsett vilken operatör de sluter avtal med. Det här är anledningen till att det här brevet dröjt men nu kan jag inte vänta längre med att skicka ut det känner jag.

En delfaktura på 5000:- är på väg ut och jag ber er alla att hålla koll i eran mejllåda kommande dagar. När mejlet med fakturan kommer är det viktigt att man följer länken till fakturan så det registreras att man sett den, i annat fall skickas en pappersfaktura ut inom några dagar med merkostnader som följd.